Bygningsautomatik

Mange bygninger er udstyret med elektriske og elektroniske systemer og komponenter til belysning, opvarmning, aircondition, solafskærmning, ventilation, alarmanlæg m.m.

FOURNAIS ENERGI integrerer de forskellige systemer og komponenter for at skabe den bedst mulige automatisering af bygningen, så bygningens funktioner kommunikerer med hinanden og bliver reguleret i forhold til miljø, teknik og temperatur.

Vi har gennemført talrige projekter med henblik på at integrere automation i produktions- og industrivirksomheder. Vores kompetencer inden for bygningsautomatik omfatter bl.a.:

 • Automationsstrategi
 • Dataopsamling
 • Fjernkontrol
 • PLC- og SCADA-systemer
 • BMS-/CTS-løsninger
 • Styrings- og reguleringsmetoder

Sikringsanlæg

FOURNAIS ENERGI har opbygget omfattende ekspertise inden for alle typer sikringsanlæg i forbindelse med talrige projekter, som vi har gennemført for såvel offentlige som private kunder.

Vores ekspertise omfatter følgende typer sikringsanlæg:
Central Control Facility (CCF)
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)
Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL)
Automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA)
Automatiske rumslukningsanlæg med Inertgas (ARS)
Automatiske brandventilationsanlæg (ABV)
Automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA)
Automatiske sprinkleranlæg (AVS)
ITV-anlæg
Varslingsanlæg

Vi yder rådgivning i forhold til hele projektprocessen og bistår med opgaver som projektering, projektledelse, gennemførelse af udbud, tilsyn, afprøvning, idriftsættelse og aflevering med afsæt i dyb indsigt i den gældende lovgivning på området, herunder myndighedskrav, DBIs forskrifter og vejledninger samt Forsikring & Pensions AIA-katalog.

CTS-anlæg

FOURNAIS ENERGI designer, konstruerer og projekterer computerbaserede CTS-anlæg, der anvendes til styring, regulering og overvågning af alle tekniske installationer i bygninger.

Vi dækker alt fra bygninger for energitunge virksomheder til bygninger med mange mindre rum.
Vores specialister løser alle regulerings-, registrerings- og styringsopgaver. Vi tilpasser løsningerne efter behov, og anvender den nyeste teknologi baseret på hard- og software fra førende leverandører.

Vi projekterer og designer vores CTS-anlæg med afsæt i åbne systemer, så brugerne sikres fremtidssikrede samt produkt- og leverandøruafhængige anlæg.

Belysning

FOURNAIS ENERGI yder rådgivning om den optimale belysning og valg af lyskilder. Vi rådgiver omkring indendørs- og udendørs belysningsanlæg, og tilbyder etablering og gennemgang med henblik på optimering af alle typer belysningsanlæg, herunder LED-belysningsløsninger.

Der er i dag stort fokus på lysets påvirkning af vores arbejdsmiljø og dagligdag. Det kræver god rådgivning at kunne træffe valget om det rette belysningsanlæg, da det forkerte valg kan vise sig enten at være uøkonomisk eller resultere i en dårlig belysning, der ikke tjener det konkrete formål.

Når vi projekterer nye belysningsanlæg eller optimerer eksisterende anlæg, lægger vi megen vægt på at opfylde kundens krav til:

 • Funktionalitet styret i forhold til dagslys, anvendelse og bevægelsessensorer
 • Æstetik
 • God farvegengivelse
 • Indeklima
 • Lavt energiforbrug
 • Optimal driftsøkonomi
 • Lang levetid

IBI – Intelligente Bygningsinstallationer

FOURNAIS ENERGI har mange års erfaring med at projektere og designe IBI-løsninger, som ”tænker selv” og sparer på energi uden at forringe indeklimaet.

IBI dækker over tekniske installationer, der er opbygget af flere typer elektriske komponenter, som er netværkstilsluttet via et eller flere bussystemer, som igen kan være tilsluttet en hovedcentral (pc).

IBI anvendes for det meste til lysstyringsfunktioner, typisk tænd/sluk, dagslysregulering og -styring, bevægelsesstyring og dæmpning. Hvis IBI sammenbygges og integreres med BMS- eller CTS-systemer, kan IBI også anvendes på varme-, køle- og ventilationsanlæg.

Vores IBI rådgivning dækker hele projektprocessen, fra idéoplæg over projektering og udførelse til byggeledelse, koordinering, tilsyn og afleveringsforretning.