Som bygherrerådgiver er FOURNAIS ENERGI kundens uafhængige tillidsmand og rådgiver. Vi rådgiver og bistår kunden i samarbejde med for eksempel andre tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører med flere.

Vi bistår ligeledes i forbindelse med leje eller køb af fast ejendom.

Vores bygherrerådgivning har i praksis mange former, alt afhængig af kundens behov og opgavens karakter. For hver opgave og entrepriseform (fagentreprise, hovedentreprise eller partnering mv.) sammensætter vi vores rådgivningsydelser i forhold til kundens specifikke behov, opgavens karakter og kundens organisation.

På denne måde varetager vi kundens byggesag, på en for kunden enkel og overskuelig måde.

Vores byggetekniske ydelser omfatter typisk rådgivning og bistand til:

 • Idéoplæg
 • Udarbejdelse af byggeprogram

Udarbejdelse af udbud og tilbudsgrundlag, fx bestående af:

 • Udbudsbrev
 • Byggesagsbeskrivelse (BSB)
 • Arbejdsbeskrivelser (ARB)
 • Bygningsdelsbeskrivelse(r)
 • Tidsplan(er)
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Tilbudsliste(r)
 • Projektering og dimensionering
 • Projekteringsledelse
 • Aftaleindgåelse, kontrahering og valg af entreprenør(er)
 • Entreprisestyring
 • Overvågning af entreprenørens udførelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn med entreprenørens udførelse
 • Ibrugtagning og drift
 • Risikovurdering
 • Tilbudskalkulation
 • Udarbejdelse af bips paradigmer

Læs mere om vores ydelser inden for bygherrerådgivning og entreprisestyring