Bender beskyttelsesudstyr til person- og materielbeskyttelse

Bender var den første virksomhed, der udviklede et AC/DC-fejlstrømsrelæ (RCD / RCM) af typen B. Et fejlstrømsrelæ, som havde til formål at beskytte mod indirekte berøring ved fx frekvensomformerdrift i jordede TN- og TT-systemer. Det blev udviklet og markedsført for første gang af Bender i 1989, og kan anvendes til at yde beskyttelse i forbindelse med enhver applikationen.

Beskyttelse under alle tænkelige forhold!

Bender tilbyder med andre ord personbeskyttelse i industrielle installationer under alle tænkelige forhold, uagtet om applikationen er i eksplosionsfarlige omgivelser, om applikationen er på et hospital med operationsstuer, eller om det er i elektriske installationer i industrien.

Udstyr fra Bender kan benyttes uafhængigt af mærkestrøm- og mærkespænding, hvilket betyder, at fx fejlstrømmodulet kan indsættes i både AC og i AC/DC-net. Dertil kommer, at fejlstrømsmoduler fra Bender kan installeres i rene DC-net. Et relæmodul af typen B kan således håndtere enhver opgave i forbindelse med installation i TN-systemer og i TT-systemer.

Isolationsovervågningsudstyr fra Bender reducerer beskadigelser

Udover beskyttelse mod indirekte berøring, kan isolationsovervågnings-udstyr af typen A-ISOMETER fra Bender benyttes til også at reducere eventuelle materielle beskadigelser, der potentielt kan opstå på grund af jordfejlstrømme i IT-systemer, og som er mindre end overstrømbeskyttelsens detekterings- og aktiverings niveau.

Som eksempel for anvendelse af isolationsovervågning kan nævnes, Stærkstrømsbekendtgørelsen Afs.6 Kap.482, beskyttes mod brand hvor der særlig risiko eller fare. I disse områder skal alle ledningssystemer (med få undtagelser) være beskyttet mod isolationsfejl.

I TN- og TT-systemer med RCD med mærkeudløsestrøm på højest 300mA, eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, ved et IT-system med isolationsovervågning. Beskyttelse mod indirekte berøring som følge af jordfejlstrømme fremkommet af isolationsfejl i IT-systemer, tilvejebringes automatisk via kravene i henhold til 60364-4-41.

Læs mere om vores løsninger

Kontakt gerne FOURNAIS ENERGI ApS på telefon 45 89 04 45 for at høre mere om fejlstrømsbeskyttelse og isolationsovervågning fra Bender til person-, brand og materielbeskyttelse.