VVS & HVAC
FOURNAIS ENERGI projekterer totalløsninger inden for vvs, varme, køling og ventilation. ?Vi yder rådgivning om alle typer nye og eksisterende anlæg, og udfører alt fra projektering af mindre VVS entrepriser til avancerede installationsopgaver.

Vi tilbyder vores kunder velafprøvede best practice løsninger med fokus på god driftsøkonomi, høj driftssikkerhed, innovation, energioptimering, optimal materialeholdbarhed og bæredygtighed uden at gå på kompromis med indeklima og miljø.

VVS

FOURNAIS ENERGIs VVS-kompetencer omfatter varmeanlæg, procesanlæg, sanitære installationer, køleanlæg, medicinske luftarter samt alle former for rørbårne installationer, herunder:
Fjernvarmeanlæg (varmecentraler, røranlæg)
Naturgasinstallationer og konverteringer
Vandforsyningsanlæg
Sprinkleranlæg
Trykluftinstallationer
Luftartsanlæg (hospitaler, medicinske gasser)
Dampanlæg – rørføringsanlæg
Industrielle rør- og procesinstallationer
Rør i stål, rustfrit stål, plastmaterialer, kobber, støbejern mv.
Blikkenslager- og tagdækningsarbejde
Varmepumpeanlæg
Konverteringsarbejde (gas/gas, olie/gas etc.)
Energibesparende installationer
Vekselbaseret brugsvandsopvarmning
Vi tilbyder alle former for VVS-tekniske opgaver løst, lige fra idé og projektering til implementering og efterfølgende bistand til service og vedligehold. Vi har haft GVS-autorisation i mere end 20 år.

Varme

FOURNAIS ENERGI yder rådgivning om og projekterer alle typer varmesystemer til både olie, gas, fjernvarme, sol mv. Vores fokus er på optimalt indeklima og et lavt energiforbrug, og vores speciale er store varmesystemer i beboelsesejendomme, institutioner og virksomheder.

Vores fagingeniører har stor ekspertise og mange års erfaring med at projektere alle typer varmeanlæg, herunder:
Olie- og gasfyrede anlæg
Fjernvarmeanlæg
Solvarme- og jordvarmeanlæg
Varmepumpeanlæg
Spildvarmeanlæg
Varmegenvindingsanlæg
Luftvarmeanlæg
Varmeanlæg baseret på halm, træflis og biogas mv.

Vi projekterer bl.a. varmeanlæg i henhold til bygningsreglementets bestemmelser (BR 20) og Dansk Standard DS 469 Varme- og køleanlæg.
Køling

FOURNAIS ENERGI designer og projekterer energieffektive løsninger med lave driftsomkostninger, lav CO2 belastning, miljørigtige kølemidler og høj grad af frikøling. Vores fagingeniører har stor ekspertviden og mange års erfaring med projektering og rådgivning inden for alle fagområder inden for køling, herunder:
Centralkøleanlæg
Køling af serverrum
Etablering af køletårne og tørkølere
Køle- og frysehuse
Mobile køleanlæg
Maskinkøling
Varmepumpe- og airconditionanlæg
Absorptionskøling
Fjernkøling

Vi er eksperter i intelligente kølesystemer, hvor alle køleanlæg, pumper, luftkølere mv. har indbyrdes interaktiv kommunikation, således at køleydelsen optimeres og det samlede energiforbrug løbende minimeres.

Ventilation

Kravene til moderne ventilationssystemer er høje, da de skal tage højde for indeklima og virksomhedens arbejdsmiljø. FOURNAIS ENERGI er i besiddelse af de højeste tekniske kompetencer, der sikrer det bedste udbytte af et ventilationssystem. Styring foregår med automatik, så et ventilationsanlæg kører effektivt, energirigtigt og præcist afstemt efter de aktuelle behov.?

Når vi projekterer nye anlæg, har vi fokus på, at anlæggene er med til at reducere energiforbruget mest muligt. Derfor anvender vi regulérbare ventilationsaggregater og genvindingssystemer, og optimerer driften ved at gøre brug af fx bevægelsesfølere o. lign.. Vores fagingeniører projekterer mange forskellige typer ventilationsanlæg, herunder:
Procesventilationsanlæg
Brandventilationsanlæg
Renrumsventilationsanlæg
Ventilationsanlæg til operationsstuer mv.