Ny installationsstandard for fotovoltariske systemer HD 60364-7-712:2016 (solcellesystemer)

State of the art, medfører automatisk anvendelse af de nyeste standarder.

I april måned 2016 udkom den nye udgave af den europæisk harmoni-serede installationsstandard for solcellesystemer, HD 60364-7-712:2016.

Kravene i denne standard gælder for den faste elektriske installation af solcellesystemer, som er beregnet til at forsyne en hel eller en del af en elektrisk installation, hvor solcellesystemet:

– ikke er tilsluttet den offentlige forsyning
– er tilsluttet i parallel med den offentlige forsyning
– er et alternativ til den offentlige forsyning

2016-udgaven af den europæisk harmoniserede standard, erstatter den tidligere udgave fra år 2006, dvs. HD 60364-7-712:2006.

Et af de nye aspekter, og et helt centralt omdrejningspunkt i standardens 2016 udgave, er især det skærpede krav til beskyttelse mod termiske påvirkninger.

Der er således i den nye udgave af standarden indført et mandatorisk krav til beskyttelse mod brand, ved brug isolationsovervågningsudstyr (IMD) iht. standarden EN 61557-8.

Overvågningsudstyret skal kontinuerligt i hele livscyklussen, teste – eller rettere – overvåge isolationsmodstanden på solcellestrengenes d.c. side, og
skal installeres, for at yde beskyttelse mod påvirkninger fremkommet af isolationsfejl på d.c. siden i tilfælde af enkelt adskillelse i inverteren, eller på a.c. siden. Dette krav fremgår af standardens punkt 712.421.101.

I denne sammenhæng bør det af praktiske grunde samtidig nævnes, at i installationer indeholdende større solcellesystemer (> 100 KWp), kan disse installationer og PV-systemer med fordel supperes med udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS) iht. standarden EN 61557-9, for hurtigt og præcis lokalisering af isolationsfejl under drift.

Med HD 60364-7-712:2016 følger således – jf. den normative reference i punkt 712.2 – automatisk krav til anvendelse af udstyr efter den seneste udgave fra 2015, af standarden EN 61557-8 for isolationsovervågningsudstyr.

Man bør her være særlig opmærksom på, at i 2015 udgaven af EN 61557-8 for isolationsovervågningsudstyr (IMD) fremgår det, at udstyr der anvendes i solcellesystemer skal opfylde de normative Anneks C og D i standarden.

Herved tilvejebringes de helt specifikke krav til isolationsovervågningsudstyrets målekarakteristik, som er specifikt beregnet til netop solcelle-systemer, og som er et resultat af fx :

  • Den teknologiske udvikling på moduler
  • De miljømæssige belastningsforhold på solcellesystemer
  • Solcellesystemers anlægstopologi
  • Dag- og natforhold
  • Solcellesystemers ældningsproces
  • Kapacitiv afledning internt i invertere
  • Afledningskapaciteter fra filtre

Et yderligere vigtigt aspekt er, at der i standardens Anneks C (Fig. C.2) af brugerhensyn er indført krav om, at udstyret skal være mærket med det respektive piktogram “PV-IMD” for isolationsovervågningsudstyr beregnet for fotovoltariske systemer (solcellesystemer).