Opgradering af el-installationer
Kunde: Region Syddanmark, Aabenraa Sygehus
Udførelsestidspunkt: 2012?
Hovedforsyningerne på Aabenraa Sygehus er ”centralnervesystemet” for hele sygehuset. De skal fungere døgnet rundt – 24/7 – alle årets dage, med det primære formål at varetage sikkerheden for patienter, som typisk kommer i nærkontakt med elektromedicinsk udstyr i forbindelse med f. eks. intensiv og kirurgisk pleje. Hele sygehusets drift, samt patienternes sikkerhed, er yderst afhængige af, at forsyningsforholdene er sikkerhedsmæssigt pålidelige og fungerer kontinuerligt, selv under fejlforhold.
Aabenraa Sygehus har valgt FOURNAIS ENERGI til at granske de eksisterende installationsforhold. Detailundersøgelserne viste, at forsyningsforholdene ikke levede op til kravene til pålidelighed, kontinuitet, sikkerhed og service. Det blev derfor besluttet, at sygehuset skulle have komplet ny elektrisk hovedforsyning, herunder nye forsyningstransformere, hovedfordelingstavler mv.