?Virksomhedsprofil
?FOURNAIS ENERGI ApS er et multidisciplinært rådgivende ingeniørfirma, som er dybt specialiseret i el- området (primært elektroteknik, stærkstrøm og svagstrøm), energieffektivisering og bygherrerådgivning. Vi har en målrettet strategi om altid at levere yderst solide, innovative, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til aftalt tid, i aftalt kvalitet og inden for aftalt budget.

Virksomheden er baseret på det oprindelige grundlag, som blev lagt i 1980 af ingeniør Peter Fournais. Virksomheden har hovedkontor i Skodsborg og Vedbæk nord for København, og mindre afdelingskontorer i Hobro. Firmaet ledes i dag af ingeniør Ulrik Fournais.

Vi er i besiddelse af et højt fagligt niveau, bred ekspertise og solid erfaring inden for de gængse ingeniørdiscipliner. Vores paradediscipliner er inden for el-teknik, hvor vi har spidskompetencer, der er uden sidestykke herhjemme.

Vores kunder nyder godt af, at vi har en flad struktur, korte beslutningsveje, klar ansvarsfordeling og beslutningskraft langt nede i organisationen. Det gør grænsefladen mod kunderne simpel og effektiv.

FOURNAIS ENERGI, der er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), tilbyder uafhængig professionel rådgivning inden for følgende primære forretningsområder:
det el-tekniske område (dvs. elektroteknik, stærkstrøm og svagstrøm)
energiledelse efter DS/EN ISO 50001
energisyn efter DS/EN 16247(del 1-4)
bygherrerådgivning

Vores høje professionelle niveau og ingeniørfaglig formåen afspejles bl.a. i, at:
vi er det eneste danske rådgivende ingeniørfirma, der sammen med Sikkerhedsstyrelsen deltager i standardiseringsarbejdet omkring sikkerheden på det installationstekniske el område, både på nationalt og internationalt plan
vi er dansk udvalgsrepræsentant i CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization – og tilsvarende i IEC – International Electrotechnical Commission
vores medarbejdere er godkendt som Energitilsynskonsulenter på B-niveau (hvilket er det højeste niveau i Danmark) og er samtidig Energiledere
vi har været fast medlem af Dansk Standards udvalg S-564 og S-523 i mere end 14 år
vi er aktivt medlem i Den Danske Vedligeholdelsesforening (DDV) og bl.a. været formand for El-udvalget