Miljø og bæredygtighed spiller en helt central rolle i FOURNAIS ENERGIs rådgivning og projekter. Det gør os til en særdeles miljøbevidst samarbejdspartner.
?
Vi skaber vores ingeniørløsninger ud fra et bredt bæredygtighedsbegreb, der tager højde for parametre som miljø, sociale forhold og økonomi.
?
Vi håndterer alt fra miljørigtig projektering til bæredygtigt byggeri, funktionalitet, indeklima og teknisk due diligence.
?
Vi anskuer bæredygtighed og miljøhensyn ud fra en totaløkonomisk betragtning således, at vores kunder opnår mest miljø for de penge, der er til rådighed.
Vi arbejder aktivt og konsekvent for at motivere vores kunder til at forebygge forurening, holde fokus på projekternes miljøbelastning og skabe bæredygtige rammer for deres projekter.
?
For at kunne yde miljørigtig og helhedsorienteret rådgivning, følger vi nøje udviklingen i bæredygtige ingeniørløsninger og overholder den gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet, der er relateret til vores rådgivningsydelser.