FOURNAIS ENERGIs certificerede kvalitetskontrol giver kunderne sikkerhed for ensartet og høj kvalitet i alle vores løsninger og ydelser.

FOURNAIS ENERGI ApS benytter i øjeblikket et kvalitetsstyrings- og ledelsessystem, som er certificeret af Teknologisk Instituts certificeringsorgan DanCert på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.

Certificeringen indebærer, at vi har etableret, dokumenteret, implementeret, vedligeholder og løbende optimerer et kvalitetsledelsessystem i henhold til kravene i SKS.

Det er virksomhedens ledelse, der står for at tilvejebringe de menneskelige ressourcer, der er til rådighed, og sikre, at de medarbejdere, der har indflydelse på produktkvaliteten, er kompetente på grundlag af relevant uddannelse, træning, færdigheder og erfaring.
Vi benytter en kvalitetsmanual og kvalitetsledelseshåndbog, som løbende vedligeholdelse af firmaets ledelse, i henhold til standarden ISO9001:2008.

Foruden den løbende interne auditering i FOURNAIS ENERGI, har virksomhedens ledelse besluttet, at med henblik på kvalitetssikring af udførte opgaver, skal der i de opgaver, hvor det måtte være relevant og praktisk muligt, indgås aftale med Byggeriets Evaluerings Center om ekstern evaluering af virksomhedens rådgivningsopgaver ved hjælp af rådgivernøgletal.

FOURNAIS ENERGI er i færd med at blive certificeret efter ISO9001:2008.