Hvorfor FOURNAIS ENERGI ?
Der findes rigtig mange rådgivende ingeniørfirmaer. Men hvorfor skal du vælge netop FOURNAIS ENERGI ?
Det har vi mange bud på:
?
Vi er en videnstung virksomhed, som er i besiddelse af stor og solid tværfaglig elektroteknisk ekspertviden inden for stærkstrøm.
Vi er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.
Vi er medlem af DI Videnrådgiverne.
Fournais Energi er dansk udvalgsrepræsentant i CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization, og tilsvarende i IEC – International Electrotechnical Commission. Derigennem har vi over en meget lang årrække, aktivt bidraget med udarbejdelse af internationale publikationer og europæisk harmoniserede standarder i 60364-serien, som den danske standardsamling til installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-serien for faste elektriske installationer, bygger på.
Vi er dansk udvalgsrepræsentant i IEC TC 64 (International Electrotechnical Commission) – MT 40 og MT 37, og således været fast medlem af Dansk Standards udvalg S-564 og S-523 i godt 14 år.
Vi er aktivt El-udvalgsmedlem i DDV (Den Danske Vedligeholdelse).
Vi er en virksomhed med El-autorisation.
Vi har stor og solid tværfaglig viden inden for alle teknikfagene (El, VVS, Ventilation og CTS).
Vi har veldokumenteret viden på det energimæssige område. Vi har bl.a. været godkendt Energisynskonsulent og teknisk ekspert.
Vi har dokumenteret erfaring med udarbejdelse af paradigmer for bygningsinstallationer, der er baseret på bips. Vi har bl.a. udarbejdet bips-baserede paradigmer for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (se http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm403789)
Vi er kendt for at aflevere særdeles gennemarbejdede og detaljerede løsningsforslag, ofte bestående af mange sider med detaljerede beskrivelser, afgrænsninger, omfang mv. Det hænger det sammen med, at det at få en ordre er vigtigere for et mindre privatejet firma som vores, end det er for de store rådgivere.
Vi er kendt for at føre en tæt og konstruktiv dialog for derved at fremme samarbejdet mellem projektets aktører. Særligt kendetegnende for vores firma er, at vores projektledere og tekniske eksperter ofte arbejder hos kunden. Det giver særdeles gode muligheder for gensidig faglig sparring, vidensdeling, erfaringsudveksling og erfaringsopsamling samt et fælles kompetenceløft i forhold til projektet.
Vi leverer ingeniørløsninger med en fornuftig driftsøkonomi. Vi har vundet flere projekter ved at dokumentere, at vores løsninger giver den bedste driftsøkonomi, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hertil kommer, at vores overhead og administrationsomkostninger ligger langt under markedsgennemsnittet.
Vi leverer altid den i projektmaterialet aftalte kvalitet. Vi er kendt for at udarbejde detaljerede projektbeskrivelser, hvilket reducerer antallet af fortolkningsfejl til et minimum, og er med til at sikre særdeles høj kvalitet i vores projekter.
Vi gennemfører altid en tilfredsstillende aflevering. Vi har derfor aldrig haft mangler, der har resulteret i en uoverensstemmelse mellem målsætning og det endelige resultat.
Vi reducerer afhængigheden af specifikke leverandører. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har i en erklæring stadfæstet, at FOURNAIS ENERGI er uafhængig af ”producenter, entreprenører og leverandører”.
Vi har særdeles dygtige og stabile medarbejdere med lange anciennitetsforhold. De har alle stor passion for deres arbejde og er yderst dedikeret til at yde en god indsats. Det giver særdeles høj og solid leveringssikkerhed.