FOURNAIS ENERGIs historie går godt og vel 40 år tilbage. Det er historien om en dygtig familie, som gennem sit engagement og flid har skabt et rådgivende ingeniørfirma, der leverer markedsledende løsninger inden for el, byggeri og energi.
?
Firmaet FOURNAIS ENERGI ApS blev startet den 1. juni 1980 som et aktieselskab af ingeniør Peter Fournais under navnet fournais handels- & ingeniørfirma A/S. Det oprindelige forretningsmæssige idégrundlag for Peter Fournais’ virksomhed var udvikling, konstruktion og levering af roterende elektriske maskiner til den maritime sektor i Skandinavien, dog primært til det danske marked.
?
Firmaets succes har betydet, at det 10 år senere blev spaltet op i henholdsvis FOURNAIS Energi, der stod for rådgivning/konstruktion, og Fournais A/S, som tog sig af salg.
?
Grundideen til et skibspatent kom fra det menneskelige hjerte. Når man arbejder hårdt, banker hjertet for fuldt drøn. Når skibet tøffer roligt af sted i rum og ikke behøver at arbejde så hårdt, slår ”hjertet” langsomt. I denne analogi svarer hjertet til hjælpeaggregaterne i et skib, som leverer energi til skibets pumper og elektriske installationer såsom lys, asynkronmotorer, radar, transformatorer apparater mv. Peter Fournais’ idegrundlag udmøntede sig i et patent gældende i hele den europæiske patentunion samt 10 lande uden for unionen.
?
Sideløbende med udvikling, konstruktion og levering af roterende elektriske maskiner til den maritime sektor har Fournais siden 1972 haft agentur for den tyske BENDER Group’s beskyttelses- og koblingsudstyr.
?
Bender fremstiller isolationsovervågningsudstyr og fejlstrømsbeskyttelsesudstyr, strøm- og spændingsrelæer mv., hovedsalig til beskyttelse mod indirekte berøring i isolerede net (IT-net), med kernekompetence inden for ”medicinske områder”, men også med dyb kompetence inden for beskyttelsesudstyr til jordede- og nullede installationer (TN- og TT-systemer), f. eks. til almindelige industriapplikationer og procesindustri.
Alt beskyttelsesudstyr er udviklet til at opfylde helt specifikke CENELEC-, IEC og EN-normer for elektrisk materiel, som ofte er specielt rettet mod lokale nationale forskrifter og bestemmelser.
?
Med afsæt i den fælles passion for elektrotekniske standarders anvendelse i praksis fandt BENDER og Fournais fælles fodslag omkring målrettet udvikling og konstruktion af beskyttelsesudstyr helt tilbage i starten af 1970’erne. I starten af 1990’erne har BENDER og Fournais besluttet, at alle BENDER-aktiviteter inden for udvikling og konstruktion samt salg og markedsføring af udstyr til det danske marked, alene skulle varetages af aktieselskabet Fournais A/S.
?
Med de ændrede markedskonjunkturer blev det i 2007 besluttet, at grundlægge virksomheden FOURNAIS ENERGI ApS. Virksomheden ledes af ingeniør Ulrik Fournais.
?
FOURNAIS ENERGIs forretningsmæssige formål skulle være, at drive rådgivende ingeniørvirksomhed på almindelige kommercielle markedsvilkår i konkurrence med andre rådgivende ingeniørvirksomheder. På denne baggrund skulle FOURNAIS ENERGI søge optagelse i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), og dermed også leve op til de af FRI fastlagte love og regler for god rådgiverskik.
?
FOURNAIS ENERGI er i dag medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), som i en erklæring har stadfæstet, at FOURNAIS ENERGI er uafhængig af ”producenter, entreprenører og leverandører”.