Lovliggørelse af el-installationer
Kunde: Man Diesel & Turbo
Udførelsestidspunkt: 2012?
Man Diesel & Turbo er Europas største virksomhed inden for design, udvikling og produktion af dieselmotorer, bl.a. til brug inden for kraftværkssektoren, skibsfremdrivning mv. Nye supplerende tillægsbestemmelser for faste elektriske installationer i Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6B og Afsnit 8 medførte, at samtlige MAN Diesel & Turbos elektriske installationer i administrationen, driften og produktionen skulle ajourføres og lovliggøres. MAN Diesel & Turbo valgte at engagere FOURNAIS ENERGI som totalrådgiver på opgaven, da firmaet er i besiddelse af stor og solid ekspertviden inden for stærkstrøm.
FOURNAIS ENERGIs ydelser omfattede:
Detailprojektering, dimensionering og konstruktion (inkl. kortslutnings- og selektivitetsanalyse samt kontrol af jordingsanlæg)
Udbud og kontrahering
Byggeledelse (i udførelsesfasen)
Udvidet fagtilsyn
D&V
Rådgivning i driftsfasen.