Energiudredning af el-installationer
Kunde: AffaldVarme Århus
Udførelsestidspunkt: 2011?
AffaldVarme Århus er en kommunal takstfinansieret virksomhed, som udvikler og leverer affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Selskabets forretningsmæssige drift kræver, at der er energiproduktion døgnet rundt, og at de elektriske installationer (høj- og lavspænding) virker upåklageligt. For at fremtidssikre selskabets forretningsmæssige drift og el-produktion, har FOURNAIS ENERGI gennemført el- og energiudredning af AffaldVarmes installationer.
FOURNAIS ENERGIs ydelser omfattede:
Kortlægning, netberegning-, kortslutnings- og selektivitetsanalyse
Kontrol af kaskadekoblinger
Udarbejdelse af diskriminationskurver
Kontrol af jordingsanlæg
Udarbejdelse af særlige visualiseringer for D-&V
Udbud- og kontrahering på retrofit af koblingsudstyr
Byggeledelse og udvidet fagtilsyn i udførelsesfasen
Rådgivning i driftsfasen