El-rådgivning
El arbejde kræver den rette el rådgivning – og det betaler sig. Der kan være mange gode grunde til at kontakte en specialiseret el-rådgiver. Det kan være i forbindelse med et byggeprojekt eller ejendomssalg.

Moderne el-arbejde er kompleks og kræver stor ekspertise og viden på området. Det har FOURNAIS ENERGI, som er et af de førende ingeniørfirmaer med speciale i at yde rådgivning på det elektrotekniske område.

Design og projektering af el-installationer

FOURNAIS ENERGI udfører design og projektering af elinstallationer i bygninger med anvendelse af de nyeste og mest moderne IT-værktøjer og -programmer. Vi tilbyder traditionel el-teknisk projektering og projektering af særinstallationer i bygninger som f.eks. solcelleanlæg, dagslysreguleringer og styrings- og reguleringsteknik til naturlig ventilation.

Forsyningsforholdene i bygninger skal være sikkerhedsmæssigt pålidelige og fungere kontinuerligt, selv under fejlforhold. FOURNAIS ENERGI får ofte til opgave at granske de eksisterende installationsforhold. Såfremt det viser det sig, at installationerne ikke lever op til kravene om pålidelighed, kontinuitet, sikkerhed og service, designer og projekterer nye el-installationer.

Vi udfører design og el-projektering inden for alle former for 400V- og 230V-installationer, herunder:
Forsyningsanlæg, heriblandt opførelse af transformerstationer i samarbejde med elforsyningen
400V og 230V installationer i bygninger og maskiner
IBI-intelligente el-installationer
Vi forestår typisk den samlede koordinerende løsning, inkl. komplet detailprojektering med dimensionering og konstruktion, herunder kortslutningsberegning og selektivitetsanalyse, udbud og kontrahering samt byggeledelse, udvidede fagtilsyn og den samlede dokumentation (D- & V) i udførelsesfasen.

Opgradering og optimering af el-installationer

Der opstår omkring 3.300 brande i Danmark hvert år på grund af fejl i elinstallationer. Ofte skyldes det, at el-installationerne er nedslidte, fejlkonstruerede eller underdimensionerede i forhold til nutidens krav. FOURNAIS ENERGI opgraderer og optimerer de traditionelle el-installationer, så de lever op til degældende sikkerhedskrav, sparer en hel masse strøm (og dermed penge) og skåner miljøet.

Traditionelle el-installationer kan i de fleste tilfælde nemt opgraderes gennem anvendelse af ekstra kabler, sensorer og følere, der kobles sammen i en PC, så installationerne bliver så intelligente som muligt.

Vi har spidskompetencerne på det elektrotekniske område og kapaciteten til at opgradere og optimere meget store og komplekse el-installationer i et bredt spektrum af brancher. Vi følger og bistår kunden i alle projektfaser – fra rådgivning, projektering, installation, indkøring og kvalitetskontrol, til efterfølgende service og vedligeholdelse af de bestående installationer.

Lovliggørelse af el-installationer

Energirådgivning
FOURNAIS ENERGI tilbyder en bred vifte af energirådgivningsydelser, der kan resultere i energibesparelser. Vi tilbyder også alle former for rådgivning af byggeprojekter både med og uden energibesparelser.

Vores ydelser inden for energirådgivning omfatter bl.a. følgende discipliner:
Energiledelse efter DS/EN ISO 50001
Energisyn efter DS/EN 16247
Energioptimering

Vores energirådgivning kan udføres for hele virksomheden eller for enkelte områder efter virksomhedens ønsker.

Energiledelse og energisyn

FOURNAIS ENERGI yder rådgivning omkring implementering af energiledelse i virksomheder og organisationer, i henhold til energiledelsesstandarden DS/EN ISO 50001 (tidligere DS 2403).

Der er mange grunde til at indføre energiledelse:

Energipriserne er høje og energi er et oplagt sted at skære ned på omkostninger. Energiledelse kan det første år give besparelser på 10-15 % af virksomhedens samlede energiforbrug.
Energieffektivisering giver grøn profil. Det har en vigtig signalværdi i forhold til virksomhedens kunder og forretningsforbindelser.
Energiledelse medfører driftsoptimering. Fokus på energiforbruget vil ofte betyde en bedre udnyttelse af maskineri og råvarer, da tomgangstab og spild minimeres. Det giver bedre nøgletal på driftsomkostningerne.

Læse mere om FOURNAIS ENERGIs koncept for ?energiledelse? og energisyn.

Energioptimering

FOURNAIS ENERGI har en grøn miljøprofil og bred ekspertviden inden for energirådgivning. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at opnå besparelser på drifts- og energiregningen og implementere bæredygtige løsninger.

Med stigende energipriser er investeringer i energiforbedringer en af de mest profitable investeringer i øjeblikket. Derfor gælder det om at finde de mest rentable energiforbedringer og finde de største energisyndere i en virksomhed

Vores energirådgivning omfatter typisk kortlægning af virksomhedens energiforbrug, og forslag til energioptimeringer inden for følgende områder:
Belysning
Bygningsinstallationer
Klimaskærm
Køleanlæg
Proces- og trykluftanlæg
Standby-forbrug
Ventilationsanlæg
De enkelte energiinstallationer i en virksomhed

Når vi i etableringsfasen planlægger de tekniske installationer, designer vi energioptimerende løsninger. De besparelser, som et energieffektivt anlæg genererer, kan hurtigt aflæses på virksomhedens driftsmæssige bundlinje.

Ved eksisterende anlæg og installationer finder vi områder, hvor man med små midler kan energioptimere det eksisterende anlæg. Ofte kan man nøjes med løbende vedligeholdelse og optimering af anlæggets indstillinger.